كل عناوين نوشته هاي زهرا بشري موحد

زهرا بشري موحد
[ شناسنامه ]
مليکا ...... يكشنبه 96/2/3
دوبيتي فاطمي ...... چهارشنبه 95/11/27
براي «فتح خون» ...... شنبه 95/11/9
هر بار مشهد مي آيم ...... سه شنبه 95/11/5
براي همسرم ...... يكشنبه 95/10/5
اين است حال زائر دلتنگ سامرا ...... دوشنبه 94/9/16
صفرنامه ...... جمعه 94/8/22
بشنو از نَي غربت دزفول را ...... شنبه 94/8/16
جهت ثبت در تاريخ ...... پنج شنبه 94/7/30
از امشب آب خوردن سخت ميشه ...... چهارشنبه 94/7/29
مَثَل الإمام مَثَل الکعبه ...... شنبه 94/7/4
براي شحنه ي نجف ...... دوشنبه 94/6/16
هربار مشهد مي آيم انگار بار نخست است ...... يكشنبه 94/6/1
پايان ...... جمعه 94/4/26
اي بيست و هشت ساله ترين زن! ...... يكشنبه 94/4/7
   1   2   3   4      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها