سفارش تبلیغ
صبا
ساقیانه
دربارهساقیانه

وضعیت من در یاهـو
زهرا بشری موحد
اشعار زهرا بَشَری موحد / قم/ basharimovahhed@gmail.com

نبینم!
نخواهم!
خدایا!
بگو سنگ باشم!
مبادا برای کسی جز تو دلتنگ باشم

مسلح به تنهایی و اشک و صبر و سکوتم
چرا با خودم نه؟! چرا با تو در جنگ باشم؟

خدایا تو خوبی! تو ستار کل عیوبی!
کمک کن که با بندگان تو همرنگ باشم

خدایا! به جز خلوت خویش جایی ندارم!
اگر با زمین و زمان هم هماهنگ باشم

ندیدم به بی دست و پایی خود بنده ای را
ندیدم که یک آن، تو باشی و من لنگ باشم!

همین روزها مرگ ما را به هم می رساند
اگر دور، فرسنگ فرسنگ فرسنگ باشم


آبان 96


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط زهرا بشری موحد 96/9/8:: 11:10 صبح     |     () نظر